SIRIUS-SN - MURAT Poland

Nasi partnerzy:
New machines by:
Idź do spisu treści

Menu główne:

SIRIUS-SN

Oferta > Wybór grupy asortymentowej > Przeznaczenie maszyn > Nowe maszyny do PCV > Linie zgrzewająco - czyszczące do PCV
SIRIUS-SN: Linia zgrzewająco - czyszcząca (CNC)

Automatyczna, sterowana numerycznie (CNC) linia zgrzewająco - czyszcząca ze stają chłodzącą z transporterem taśmowym i dolnym modułem obracania konstrukcji w procesie zaczyszczania.
Połączenie czterech urządzeń w jedną, automatyczną linię przeznaczoną do procesów zgrzewania i zaczyszczania zgrzanych narożników przy produkcji stolarki otworowej z PCV z zachowaniem bardzo wysokiego poziomu jakości i wydajności. Takie połączenie maszyn powoduje znaczny wzrost wydajności, minimalizację kosztów produkcji, podniesienie komfortu pracy, oraz poprawę jakości produkowanej stolarki. Dzięki takiemu zestawieniu maszyn możliwe jest osiągnięcie wydajności na poziomie około 100-120 okien jednoskrzydłowych w ciągu 8 godzin produkcji.
Wszystkie urządzenia procesu kontrolowane są przez mikroprocesorowe sterowniki (PLC) przemysłowe firmy LG. Funkcje wykonawcze zadawane są na panelach operatorskich typu touch screen.
Proces rozpoczyna się w momencie ułożenia na blatach zgrzewarki (ręcznie przez operatora) uprzednio uciętych na wymiar profili z PCV z przykręconymi wewnątrz kształtownikami stalowymi. Zeskanowanie kodu kreskowego z etykiety optymalizacyjnej i przyciśnięcie przycisku START rozpoczynają pracę wszystkich urządzeń w trybie automatycznym.
Zgrzewarka, po zakończonym procesie uruchamia podajnik taśmowy, na którym zgrzana konstrukcja transportowana jest w kierunku stacji chłodzącej. Stacja chłodząca samoczynnie pobiera konstrukcję i zatrzymuje ją na zaprogramowany czas celem obniżenia temperatury zgrzanych naroży.
Po schłodzeniu naroży następuje automatyczne przetransportowanie konstrukcji do czyszczarki naroży. Połączona z czyszczarką stacja obrotowa dolna samoczynnie pobierze konstrukcję i dostarczy ją do komory obróbczej czyszczarki. Po zakończonym cyklu zaczyszczania, stacja obrotowa dolna automatycznie obróci konstrukcję, podając do komory czyszczarki kolejne naroże z 4 naroży. Po zakończonym procesie zaczyszczania stacja obrotowa automatycznie odtransportuje konstrukcję na koniec linii i powróci na pozycję wyjściową oczekując na pobranie kolejnej. Dzięki zastosowaniu sterowanej numerycznie stacji obrotowej dolnej, skrócony został znacznie czas transportu i obracania ramek w procesie, co znacznie wpływa na wzrost wydajności linii.


Wyposażenie i funkcje standardowe:

Maszyny wchodzące w skład linii:
Zgrzewarka czterogłowicowa CNC
Stacja chłodząca z transporterem taśmowym
Czyszczarka naroży CNC
Stacja obrotowa dolna (integralna część, montowana do dolnej części korpusu CN-776)


ORION-IV SN: Zgrzewarka czterogłowicowa CNC

 • Zgrzewarka czterogłowicowa do zgrzewania profili z PCV

 • Zgrzewanie 4 narożników w jednym cyklu

 • Automatyczny proces zgrzewania profili

 • Panel dotykowy operatora firmy LG (touch screen 256 kolorów)

 • Jezdny pulpit operatora

 • Elektroniczny system kontroli temperatury grzałek (osobne termoregulatory, płynna regulacja każdej grzałki)

 • Możliwość nastawów temperatur w zakresie do 350 stopni C.

 • Programowany tryb zgrzewania profili

 • Głowice zgrzewające poruszane mechanicznie za pomocą śrub bezluzowych o dużej dokładności

 • Pamięć wewnętrzna z możliwością budowy bazy profili dla automatycznego trybu pracy

 • Automatyczny transporter taśmowy zgrzewarki

 • Możliwość zgrzewania profili białych, okleinowanych, malowanych czy acrycolor

 • Zgrzewanie profili w technologii wypływki 0,2 mm

 • System skanowania kodu kreskowego z etykiety optymalizacyjnej (po zeskanowaniu kodu, zgrzewarka automatycznie ustawia głowice na odpowiednie rozmiary i wszystkie parametry zgrzewania dla danego typu/rodzaju profili)

 • Proces zgrzewania i kontrola rozmiaru kontrolowane przez sterownik PLC

 • System formowania uszczelki

 • Czujniki optyczne zabezpieczające kolizję konstrukcji będących w procesie na linii zgrzewająco-czyszczącej

 • Przeniesienie napędu z serwonapędów na głowice robocze za pomocą śrub bezluzowych

 • Posuwy głowic roboczych oparte na prowadnicach i łożyskach liniowych

 • Strefa pracy operatora, w pobliżu osi zabezpieczona barierą optyczną

 • System ręcznego przewijania teflonu na grzałkach

 • Transporter taśmowy

 • Max długość zgrzewania profili: 2000 mm x 3350 mm

 • Min długość zgrzewania profili: 440 mm x 550 mm

 • Wysokość zgrzewanych profili: min: 30 mm max: 150 mm

 • Max szerokość zgrzewanych profili: 125 mm

 • Pneumatyka: BOSCH, MINDMAN


Wyposażenie opcjonalne:

 • podkładki systemowe (prowadnice do zgrzewania profili)


Stacja chłodząca z transporterem taśmowym

 • Stacja chłodząca z transporterem taśmowym

 • Transporter taśmowy zarządzany z panelu zgrzewarki

 • Prędkość przemieszczania: 0,5 2,7 m/s


ORBIT-V: Czyszczarka naroży CNC (4 osiowa, 4 serwonapędy)

 • System sterowania bazujący na sterowniku przemysłowym LS firmy LG (przemysłowy sterownik PLC)

 • Przemysłowy dotykowy panel operatorski LS firmy LG

 • Zestaw 3 serwonapędów LS kontrolujących osie pracy: X, Y i Z

 • Programowanie czyszczarki z panelu operatorskiego za pomocą oprogramowania lub za pomocą ręcznego systemu zdalnego sterowania:  generator impulsów (LS Mecapion) system wprowadzania korekt z wizualizacją na ekranie

 • Przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwiający tworzenie nowych programów i edytowanie istniejących za pomocą wizualizacji panelu operatora

 • Możliwość zaprogramowania w pamięci czyszczarki do 400 różnych rodzajów (obrysów) profili z PCV

 • Możliwość szybkiego przywrócenia danych za pomocą połączenia sieciowego lub pamięci USB

 • Możliwość szybkiej identyfikacji usterek dzięki zdalnemu dostępowi przez internet (niezbędne łącze internetowe)

 • Automatyczny dobór narzędzi i programu w zależności od rodzaju zaczyszczanych profili (białe, okleinowane, malowane, akrylowane z uszczelką lub bez)

 • System automatycznego rozpoznawania rodzaju obrabianych profili z PCV (automatyczny pomiar wysokości i szerokości)

 • Czujnik optyczny kontrolujący obecność materiału w komorze obróbczej

 • Przy zastosowaniu stacji obrotowej, czyszczarka automatycznie obraca konstrukcje, podając do komory obróbczej kolejno narożniki do zaczyszczania

 • Samoczynne pobieranie naroża do komory obróbczej system automatycznego wciągania i pozycjonowania

 • Możliwość obróbki profili białych i okleinowanych (0,2) bez potrzeby wymiany narzędzi automatyczny wybór narzędzi z programu

 • Możliwość zaczyszczania naroży profili o kształtach prostych i zaokrąglonych (niektórych systemów typu monoblock - w zakresie możliwości pracy narzędzi i głowic narzędziowych)

 • 9 funkcji narzędziowych w standardowym wyposażeniu czyszczarki (9 narzędzi)

 • Narzędzia standardowe: frez tarczowy, noże zaczyszczające górną i dolną powierzchnię profili białych, noże zaczyszczające górną i dolną powierzchnię profili kolorowych, frezy wybierające pod uszczelkę, noże zaczyszczające skosy

 • Urządzenie wyposażone w centralny system smarowania i naolejania

 • Mechaniczny ruch głowicy z narzędziami przy zastosowaniu śrub bezluzowych kontrolowanych enkoderami wysokiej rozdzielczości

 • Posuwy głowicy oparte na łożyskach liniowych

 • Stolik podawczy wyłożony profilami szczotkowymi w zestawie z czyszczarką

 • Menu operatora w języku polskim, rosyjskim, angielskim

 • Podzespoły pneumatyki FESTO, Mindman, Bosch


Stacja obrotowa dolna

 • Stacja obrotowa współpracująca automatycznie z czyszczarką naroży ORBIT-V

 • Automatyczne pobieranie zgrzanych elementów ze stacji chłodzącej

 • Automatyczne obracanie konstrukcji skrzydła/ramy

 • Automatyczne podawanie naroży konstrukcji do komory obróbczej

 • Automatyczne odtransportowanie zaczyszczonych konstrukcji na koniec linii

 • Czujniki wjazdu i zjazdu zaczyszczanych konstrukcji zapobiegające kolizji elementów będących w procesie

 • Stacja programowalna z panelu operatora czyszczarki ORBIT-V

 • Serwonapęd LS firmy LG

 • Pneumatyka BOSCH, MINDMAN

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego