SBA-4 - MURAT Poland

Nasi partnerzy:
New machines by:
Idź do spisu treści

Menu główne:

SBA-4

Oferta > Wybór grupy asortymentowej > Przeznaczenie maszyn > Nowe maszyny do PCV > Centra obróbcze do PCV
SBA-4: Automatyczne cetrum tnąco-obróbcze do PCV (CNC)

W pełni automatyczne, sterowane numerycznie (CNC) centrum do cięcia i obróbki profili z PCV.
Centrum SBA-4 złożone jest z jednej komory obróbczej, w której w pierwszej kolejności realizowane są procesy obróbki profili w zakresie wszystkich otworów technologicznych oraz komory cięcia, w której następuje cięcie profili na zadaną długość z listy cięć.
W standardowej wersji centrum budowane jest z kierunkiem pracy: od lewej do prawej.
Centrum składa się z pięciu modułów głównych:
Stacja załadowcza:
znajdująca się z lewej strony centrum, służy do załadunku sztang profili z PCV lub odpadów użytecznych. Stacja pozwala na umieszczenie do 10 sztang profili o maksymalnej długości do 6,5 m. Moduł ten odpowiada za transport pełnych sztang profili oraz odpadów użytecznych do komory obróbczej, za pomocą grippera. Gripper (chwytak profili) posiada autorską konstrukcję i wyposażony jest w łapy chwytające profil za płaszczyzny pionowe, co eliminuje potrzebę bardzo dokładnego pozycjonowania go do różnych typów profili. Ponadto, chwytak jest programowalny i posiada czujnik odpowiadający za automatyczny pomiar długości transportowanych profili.
Komora obróbcza: w której dokonywane są procesy obróbcze profili (bez kształtowników stalowych) w zakresie ich frezowania i wiercenia na zadanych w technologii pozycjach. Głowice narzędziowe umieszczone na pierścieniu narzędziowym pracującym w 3 osiach: X, Y, Z, dokonując obróbek na 3 płaszczyznach profili.
Moduł transportujący: odpowiedzialny za transport obrobionych profili z komory obróbczej do komory cięcia. Moduł wyposażony jest w autonomiczny gripper. Rynna modułu została odpowiednio wyprofilowana, co gwarantuje prawidłowy transport długich odcinków profili.
Komora cięcia: w której następuje cięcie profili ram, skrzydeł i słupków pod odpowiednimi kątami: -45 / 90 / +45 stopni.
Komora wyposażona jest w 3 niezależne moduły tnące, z których każdy wyposażony jest w tarczę piły o średnicy 550 mm dającą szeroki zakres cięcia profili. Zastosowanie trzech, niezależnych modułów znacznie przyspiesza proces cięcia i daje duże możliwości w zakresie różnego rodzaju zacięć i podcięć profili, np.: zacięcie V dla profili słupków zgrzewanych, zacięcie v v profilach ram dla słupków zgrzewanych.
Stacja odbiorcza: na którą transportowane są gotowe, obrobione i docięte elementy.

Standardowe funkcje i wyposażenie centrum SBA-4:

 • mobilny pulpit operatora wyposażony w 15” kolorowy ekran dotykowy połączony z komputerem przemysłowym BECKHOFF Industrial PC z zakresem pracy w temperaturach: 0 55 stopni

 • stacja załadowcza z magazynkiem profili i podajnikiem z sekcyjnym transporterem taśmowym (10 szt. x 6,5 mb)

 • programowalny gripper z czujnikiem pomiarującym transportujące profile do komory obróbczej

 • komora obróbcza z pierścieniem narzędziowym

 • pierścień narzędziowy z satelitarnie rozmieszczonymi agregatami obróbczymi

 • 12 agregatów obróbczych z silnikami wysokoobrotowymi chłodzonymi powietrzem

 • innowacyjny pierścień narzędziowy pozycjonowany 3 serwonapędami w 3 osiach X, Y, Z (bardzo szybkie ustawianie do pozycji) ze wspomaganiem agregatów siłownikami pneumatycznymi

 • frezowanie pod odwodnienia w profilach ram, skrzydeł i słupków (od wewnątrz w przylgach i z zewnątrz)

 • możliwość frezowania otworów odwodnieniowych w 3 różnych płaszczyznach

 • frezowanie otworów odpowietrzających

 • frezowanie otworów pod klamkę okienną (3 otwory) tylko w profilach z PCV bez kształtownika stalowego (funkcja automatycznego wiercenia pod klamkę okienną w profilach ze wzmocnieniem stalowym możliwa jest po zastosowaniu centrum wiercąco wkręcającego DV-410)

 • frezowanie otworów pod klamkę drzwiową (w profilach drzwiowych) tylko w profilach z PCV bez kształtownika stalowego

 • frezowanie otworów pod szyld klamki drzwiowej (w profilach drzwiowych) tylko w profilach z PCV bez kształtownika stalowego

 • frezowanie pod kasetę zasuwnicy okiennej (profile okienne) tylko w profilach z PCV bez kształtownika stalowego

 • frezowanie pod kasetę zamka drzwiowego (profile drzwiowe) tylko w profilach z PCV bez kształtownika stalowego

 • wiercenie otworów pod zawiasy w skrzydłach okiennych

 • wiercenie otworów pod zawiasy w skrzydłach drzwiowych

 • wiercenie otworów pod zawiasy w ramie okiennej tylko w profilach z PCV bez kształtownika stalowego

 • wiercenie otworów pod zawiasy w ramie drzwiowej tylko w profilach z PCV bez kształtownika stalowego

 • markowanie miejsc mocowania zaczepów obwodowych na ramie okiennej

 • markowanie miejsc mocowania zaczepów obwodowych na ramie drzwiowej

 • markowanie miejsc mocowania słupka (dla słupków skręcanych)

 • markowanie miejsca mocowania łącznika słupka (dla słupków mocowanych za pomocą łączników)

 • wiercenie otworów montażowych w ramie okiennej (otwory pod dyble montażowe)

 • frezowanie kanałów po nawiewniki

 • 3 niezależne moduły tnące wyposażone w tarcze pił o średnicy 550 mm

 • cięcie profili pod kątami: -45 / 90 / +45 stopni

 • cięcie profili ram, skrzydeł i słupków z PCV

 • podcinanie i zacinanie profili pod słupki zgrzewane

 • automatyczny odbiór wiórów i odpadów (transporter taśmowy)

 • mobilny pojemnik na odpady

 • drukarka etykiet optymalizacyjnych z kodem kreskowym (ręczny tryb naklejania etykiet na profile)

 • automatyczny transport uciętych profili do stacji odbiorczej (za pośrednictwem grippera)

 • pamięć z możliwością zaprogramowania bazy 500 rodzajów profili

 • centrum wyposażone jest w optyczny system sygnalizacji trybu pracy lub awarii (wieża sygnalizacyjna)

 • strefy pracy operatora wyposażone w niezależne przyciski awaryjne na stacji załadowczej i odbiorczej

 • drzwi komory obróbczej zamykane na klucz i wyposażone w czujniki krańcowe zabezpieczające załaczenie maszyny w przypadku drzwi otwartych lub niedomkniętych

 • siatki wyznaczające strefę bezpieczeństwa

 • posuwy liniowe głowic roboczych oparte na prowadnicach i łożyskach liniowych

 • łoże centrum wykonane z profili stalowych grubościennych, co zapobiega powstawaniu drgań konstrukcji

 • stopy poziomujące centrum wyposażone w wibroizolatory

 • maszyna wykonana w standardzie CE z zachowaniem wytycznych zawartych w Dyrektywie Maszynowej 2006/42/WE


Oprogramowanie:

 • platforma programowa oparta o wbudowany system MS Windows 7 TM

 • panel operatora wyposażony w 15” kolorowy ekran dotykowy (touch screen)

 • centrum wyposażone jest w innowacyjne oprogramowanie panelu operatora, optymalizujące wewnętrzne procesy cięcia. Oprogramowanie analizuje możliwość wykorzystania odpadów użytecznych załadowywanych do procesu. Każdy załadowany odpad użyteczny jest automatycznie mierzony i poddawany, bądź nie obróbce. W przypadku wykorzystania go, oprogramowanie automatycznie dokona kalkulacji i zaktualizuje załadowaną optymalizację. Oprogramowanie daje możliwość wykorzystania odpadów użytecznych w dowolnej optymalizacji, bez potrzeby poszukiwania żądanych (sugerowanych) w optymalizacji długości

 • plik optymalizacyjny sterujący automatyczną pracą centrum musi posiadać właściwy format i układ informacji, którego przygotowanie jest w zakresie Zamawiającego / Użytkownika przy ścisłej współpracy z działem technicznym MURAT Polad

 • moduł oprogramowania Online Help (pomoc zdalna) z możliwością diagnozy błędów i programowania funkcji centrum na odległość (wymagane stałe łącze internetowe)

 • Oprogramowanie panelu operatora w języku: polskim, rosyjskim, angielskim

 • moduł WiFi na wyposażeniu


Opcje wyposażenia:

 • DV-410 - automatyczne centrum wiercąco - (wkręcające współpracujące z centrum SBA-4) - link

 • RC-600 - automatyczne centru do cięcia profili wzmocnień stalowych - link
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego