NR-241 - MURAT Poland

Szukaj
Nasi partnerzy:
New machines by:
Idź do spisu treści

Menu główne:

NR-241

Oferta > Wybór grupy asortymentowej > Przeznaczenie maszyn > Nowe maszyny do PCV > Centra tnąco-obróbcze do PCV
NR-241: Automatyczne cetrum tnąco-obróbcze do PCV (CNC)

W pełni automatyczne centrum do cięcia i obróbki profili z PCV z optymalizacji.
Centrum NR-241 złożone jest z 2 głównych, pracujących niezależnie modułów: tnącego i obróbczego (występującego jako opcja wyposażenia).

W skład modułu tnącego wchodzą:

 • Stacja załadunkowa z transporterem taśmowym z możliwością załadowania do 10 sztang profili o maksymalnej długości do 6500 mm

 • Automatyczny podajnik profili (gripper)

 • Komora tnąco-frezująca (cięcie profili i automatyczne frezowaie profili słupków z PCV)

Moduł ten odpowiada za transport sztang profili do komory tnąco-frezującej, za pomocą grippera. W komorze następują procesy cięcia profili ram, skrzydeł i słupków pod róznymi kątami (30-150 stopni) z dokładnością pozycjonowania: 0,1 stopnia oraz frezowanie profili słupków pod stałym kątem 90 stopni za pomocą głowicy frezującej z możliwością zainstalowania 2 pakietów frezów dla 2 róznych profili słupka.

W skład modułu obróbczego wchodzą:

 • Transporter taśmowy odpowiedzialny za odbiór ciętych i/lub frezowanych elementów profili z komory tnąco-frezującej i dostarczenie ich do stacji sortującej

 • Stacja sortująca odpowiadająca za funkcję odpowiedniego przekazywania ciętych profili na właściwe pozycje stacji odbiorczych. W przypadku centrum NR-241 stacja sortuje ucięte elementy profili tylko na jedną stację transportującą (lewą lub prawą w zależności od wariantu wykonania centrum NR-241L lub NR-241R). W przypadku zastosowania opcji wyposażenia w dwa niezależne moduły obróbcze, stacja sortująca sortuje ucięte profile na lewą i prawą stronę.

 • Stacja transportująca spełniająca funkcję dostarczania uprzednio uciętych elementów do komory obróbczej, wyposażonej w gripper podawczy oraz jest stanowiskiem ręcznego wstawiania kształtowników stalowych do wnętrza profili z PCV

 • Komora obróbcza, w której następują procesy wiercenia, frezowania otworów założonych w technologii oraz procesy przykręcania profili wzmocnień stalowych w profilach ram, skrzydeł czy słupków

 • Stacja odbiorczej, na której gromadzone są profile po zakończonym procesie obróbczym.

Wszystkie czynności centrum kontrolowane są automatycznie przez komputer główny (PC), którego oprogramowanie współpracuje z programami optymalizacyjnymi. Praca centrum oparta jest o dane otrzymane z programu (pliku) optymalizacyjnego w formie pliku wykonawczego .csv w odpowiednim formacie.

Funkcje zintegrowane w urządzeniu:

 • Pulpit operatora wyposażony w 17'' ekran dotykowy

 • Jednostka zarządzająca klasy PC (Intel Core i5, 3.1 Ghz)

 • Magazynek profili z podajnikiem (10 szt x 6,5 mb)

 • Cięcie profili pod zaprogramowanym kątem w zakresie +/- 30 stopni

 • Cięcie profili (okiennych i drzwiowych) ram, skrzydeł i słupków z PCV

 • Automatyczne frezowanie profili słupków (2 rodzaje frezów dla 2 różnych rodzajów profili słupka, frezowanie pod kątem 90 stopni)

 • Automatyczny, pneumatyczny system pozycjonowania głowicy frezującej

 • Automatyczny odbiór wiórów i odpadów (taśmowy transporter)

 • Rynna wibracyjna wewnątrz głowicy tnąco-frezującej ułatwiająca opadanie resztek profili i wiórów z PCV na transporter taśmowy

 • Mobilny pojemnik na odpady

 • Drukarka etykiet optymalizacyjnych z kodem kreskowym (ręczny tryb naklejania etykiet na profile)

 • Automatyczny transporter uciętych profili do komory obróbczej z automatycznym podajnikiem (gripper)

 • Frezowanie pod odwodnienia w ramie (od wewnątrz i z zewnątrz)

 • Możliwość frezowania otworów odwodnieniowych w przylgach pod kątem 45 stopni frezowanie otworów odpowietrzających

 • Frezowanie otworów pod klamkę okienną (3 otwory)

 • Frezowanie otworów pod klamkę drzwiową (w profilach drzwiowych)

 • Frezowanie otworów pod wkładki zamków

 • Frezowanie otworów pod szyld klamki drzwiowej (w profilach drzwiowych)

 • Frezowanie pod kasetę zasuwnicy okiennej (profile okienne)

 • Frezowanie pod kasetę zamka drzwiowego (profile drzwiowe)

 • Wiercenie otworów pod zawiasy w skrzydłach okiennych

 • Wiercenie otworów pod zawiasy w skrzydłach drzwiowych

 • Wiercenie otworów pod zawiasy w ramie okiennej (również przez stal)

 • Wiercenie otworów pod zawiasy w ramie drzwiowej

 • Markowanie miejsc mocowania zaczepów obwodowych na ramie okiennej

 • Markowanie miejsc mocowania zaczepów obwodowych na ramie drzwiowej

 • Markowanie miejsc mocowania słupka (dla słupków skręcanych)

 • Markowanie miejsca mocowania łącznika słupka (dla słupków mocowanych za pomocą łączników)

 • Wiercenie otworów montażowych w ramie okiennej (otwory pod dyble montażowe)

 • Frezowanie otworów pod nawiewniki (listwy wentylacyjne)

 • Przykręcanie wzmocnień stalowych w profilach ram, skrzydeł, słupków (2 niezależne agregaty wkręcające)

 • Tryb ręczny wstawiania profili wzmocnień stalowych do wnętrza profili z PCV

 • Pamięć z możliwością zaprogramowania bazy 500 rodzajów profili

 • Siatki wyznaczające strefę bezpieczeństwa

 • Oprogramowanie panelu operatora w języku: polskim, rosyjskim, angielskim

 • Możliwość pełnej diagnozy błędów i alarmów metodą online (wymagane stałe łącze internetowe)

 • Możliwość pomocy serwisowej online (wymagane stałe łącze internetowe)

 • Podzespoły pneumatyki: FESTO, BOSCH

NR-241 Centrum tnąco - obróbcze
Poniższy film ukazuje pracę centrum NR-242 wyposazonego w 2 niezależne moduły obróbcze
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego